AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Công thức hóa học của Natri đicromat là

  • A. Na2Cr2O7
  • B. NaCrO4
  • C. Na2CrO4
  • D. Na2SO4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Natri đicromat là hợp chất hóa học có công thức Na2Cr2O7. Tuy nhiên, nó thường được bắt gặp dưới dạng Na2Cr2O7.2H2O . Hầu như tất cả muối crom được xử lý đều thông qua sự biến đổi thành natri đicromat.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA