YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo?

  • A. C15H31COOCH3     
  • B. (C17H33COO)2C2H4.
  • C. CH3COOCH2C6H5   
  • D. (C17H35COO)3C3H5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Công thức của chất béo (RCOO)3C3H5

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 90766

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA