YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hợp chất hữu cơ X đơn chức mạch hở có CTPT là C4H8O2. X tác dụng với NaOH. Vậy X có bao nhiêu công thức cấu tạo?

  • A. 5
  • B. 3
  • C. 6
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Axit: CH3CH2CH2COOH và (CH3)2CHCOOH

  Este: HCOOCH2CH2CH3, HCOOCH(CH3)2, CH3COOC2Hvà C2H5COOCH3

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA