• Câu hỏi:

  Cacbohidrat là hợp chất tạp chức trong phân tử có nhiều nhóm –OH và có nhóm:

  • A. Cacboxyl  
  • B. Hydroxyl   
  • C. Anđehit    
  • D. Cacbonyl

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cacbohidrat là hợp chất có nhiều nhóm –OH và có nhóm cacbonyl (C=O)

  Nhóm cacboxyl: –COO

  Nhóm hydroxyl: –OH

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC