• Câu hỏi:

  Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một?

  • A. CH3NHCH3.        
  • B. CH3CH2NHCH3.   
  • C. CH3NH2.    
  • D. (CH3)3N.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Amin bậc 3: (CH3)3N

  Amin bậc 2: CH3NHCH3, CH3CH2NHCH3

  Amin bậc 1: CH3NH3

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC