YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một?

  • A. CH3NHCH3.        
  • B. CH3CH2NHCH3.   
  • C. CH3NH2.    
  • D. (CH3)3N.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Amin bậc 3: (CH3)3N

  Amin bậc 2: CH3NHCH3, CH3CH2NHCH3

  Amin bậc 1: CH3NH3

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 90765

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA