YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho sơ đồ chuyển hóa sau;

  X + H2O → Y; Y + H2 → Sobitol

  Y + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → Amoni Gluconat + 2Ag + 2NH4NO3

  Y → nE + Z

  Z + H2O→ X + G

  Vậy X, Y, Z có thể ứng với chất nào sau đây?

  • A. Tinh bột, glucozo và khí cacbonic   
  • B. Xenlulozo, glucozo và khí cacbon oxit
  • C. Tinh bột, glucozo và ancol etylic     
  • D. Xenlulozo, fructozo và khí cacbonic

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 90825

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA