AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dòng điện xoay chiều có cường độ i = 2cos100пt (A) chạy qua cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL =100Ω thì điện áp tức thời ở 2 đầu cuộn dây có dạng: 

  • A. u = 200cos100 пt (V)   
  • B. \(u = 200cos(100\pi t + \frac{\pi }{2}\left( V \right)\)
  • C. \(u = 400cos(100\pi t - \frac{\pi }{2}\left( V \right)\)
  • D. \(u = 200cos(100\pi t - \frac{\pi }{2}\left( V \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>