AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điều kiện để hai sóng cơ khi gặp nhau, giao thoa được với nhau là hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động 

  • A.  có cùng pha ban đầu và cùng biên độ             
  • B. cùng biên độ và có hiệu số pha không đổi theo thời gian               
  • C. cùng tần số, cùng phương                                
  • D.  cùng tần số, cùng phương và có hiệu số pha không đổi theo thời gian

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA