YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Con lắc đơn có chiều dài 64 cm, dao động ở nơi có g = π2 m/s2. Chu kỳ và tần số của nó là: 

  • A. T = 16 (s); f = 0,625 Hz.                    
  • B. T = 1,6 (s); f = 0,625 Hz.         
  • C. T = 0,2 (s); f = 0,5 Hz.             
  • D. T = 0,2 (s); f = 1 Hz.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA