AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặt vào hai đầu mạch gồm điện trở thuần \(R = 100\Omega \), một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm \(L = \frac{2}{\pi }H\) và một tụ điện có điện dung \(C = \frac{{{{10}^{ - 4}}}}{\pi }F\) mắc nối tiếp một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V thì cường độ dòng điện qua tụ đại cực đại : 

  • A. 2\(\sqrt 2 \)A    
  • B.  \(\sqrt 2 \)A         
  • C. 2 A         
  • D. 1 A

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>