AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặt điện áp xoay chiều có tần số 50Hz vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R = 100\(\sqrt 3 \Omega \) , tụ điện có điện dung  \(C = \frac{{1{0^{ - 4}}}}{{2\pi }}F\) và cuộn thuần cảm có độ tự cảm \(L = \frac{3}{\pi }H\) . Tổng trở của mạch bằng 

  • A. 100Ω
  • B. 200Ω 
  • C. 125Ω
  • D.  50Ω .

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA