YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi cho từ thông qua một cuộn dây biến thiên điều hòa thì trong cuộn dây xuất hiện một suất điện động cảm ứng biến thiên điều hòa 

  • A. sớm pha hơn từ thông góc p/2.           
  • B. cùng pha với từ thông. 
  • C. ngược pha với từ thông.                                          
  • D. trễ pha so với từ thông góc p/2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>