AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật nhỏ dao động với chu kỳ 1 s và vận tốc có độ lớn cực đại là 10p cm/s. Biên độ dao động của vật nhỏ là 

  • A. 5 cm .   
  • B. 10 cm.     
  • C. 2,5 cm        
  • D.  7,5cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>