RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình  \({x_1} = 3cos(\omega t{\rm{ }} + \frac{\pi }{3})\) (cm)  và  \({x_2} = {\rm{ }}4cos(\omega t{\rm{ }} - \frac{{2\pi }}{3})\)(cm). Biên độ dao động của vật là : 

  • A. 5 cm     
  • B. 3 cm.        
  • C. 1 cm.       
  • D. 7 cm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>