AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một con lắc lò xo gồm một lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng 40 N/m, vật nhỏ có khối lượng 1kg dao động điều hòa. Lấy \({\pi ^2}\)= 10.  Chu kì  dao động của con lắc là:  

  • A. 3,14s            
  • B. 0, 314s      
  • C. 1s         
  • D. 0.5s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>