AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật dao động cưỡng bức do tác dụng của ngoại lực \(F = 0,5\cos (20\pi t)\) (F tính bằng N, t tính bằng s). Vật dao động với  

  • A.   Chu kỳ T= 1 s.            
  • B. Tần số f = 20п Hz    
  • C. Tần số góc ω=20 rad/s 
  • D. Tần số f = 10 Hz.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>