AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ 

  • A. cùng pha với sóng tới nếu vật cản cố định.    
  • B.  luôn cùng pha với sóng tới. 
  • C.  ngược pha với sóng tới nếu vật cản cố định.   
  • D.  luôn ngược pha với sóng tới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>