AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu sai khi nói về dao động điều hoà: 

  • A. Vận tốc luôn trễ pha п/2 so với gia tốc.              
  • B. Vận tốc và gia tốc luôn ngược pha nhau.    
  • C. Vận tốc luôn sớm pha п/2 so với li độ.   
  • D. Gia tốc sớm pha п so với li độ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>