AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đoạn mạch điện xoay chiều nào sau đây không tiêu thụ công suất ? 

  • A. Đoạn mạch RLC mắc nối tiếp.                               
  • B.  Đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm.               
  • C. Đoạn mạch gồm điện trở thuần nối tiếp với cuộn dây thuần cảm.                    
  • D. Đoạn mạch gồm điện trở thuần nối tiếp với tụ điện.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>