AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây với mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm là đúng ? 

  • A. Dòng điện trễ pha hơn điện áp một góc p/2.       
  • B. Dòng điện sớm pha hơn điện áp một góc p/2.     
  • C. Dòng điện sớm pha hơn điện áp một góc p/4.        
  • D.  Dòng điện trễ pha hơn điện áp một góc p/4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>