AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi một sóng cơ truyền trong một môi trường, hai điểm trong môi trường dao động ngược pha với nhau thì hai điểm đó 

  • A. cách nhau một số bán nguyên lần bước sóng        
  • B. có pha hơn kém nhau là một số chẵn lần π            
  • C.  có pha hơn kém nhau một số lẻ lần π        
  • D. cách nhau một nửa bước sóng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>