AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dao động tắt dần là dao động có: 

  • A.  biên độ giảm dần theo thời gian              
  • B. thế năng luôn giảm theo thời gian    
  • C.  li độ luôn giảm theo thời gian
  • D. động năng luôn giảm theo thời gian

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>