AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện C . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có dạng u= U0cosωt (V). Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua mạch được xác định bằng hệ thức sau:

  • A. I =\(\frac{U}{{{R^2} + Z_C^2}}\).    
  • B. I =\(\frac{{{U_0}}}{{\sqrt {{R^2} + Z_C^2} }}\)
  • C.  I =\(\frac{U}{{\sqrt {{R^2} + Z_C^2} }}\)
  • D. I = U\(\sqrt {{R^{^2}} + Z_C^2} \).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>