YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 66 SGK Vật lý 12

Giải bài 4 tr 66 sách GK Lý lớp 12

Trên một bóng đèn có ghi 220V - 100W, nổi đèn ấy vào mạng điện xoay chiều có U = 220V. Xác đinh:

a) Điện trở của đèn;

b) Cường độ hiệu dụng qua đèn;

c) Điện năng tiêu thụ của đèn trong một giờ

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Nhận định và phương pháp: 

Bài 4 là dạng toán tính toán đơn giản để xác định các giá trị  Điện trở, cường độ hiệu dụng qua đèn và điện năng tiêu thụ của đèn trong thời gian cho trước, dữ kiện đề bài cho ta là các thông số ghi trên bóng đèn và Hiệu điện thế hai đầu mạch điện.

Cách giải : 

  • Ta tiến hành giải bài này như sau:

    • Bước 1: Tính điện trở của đèn dựa trên công thức R =  

    • Bước 2: Tính cường độ hiệu dụng qua đèn dựa trên công thức I = 

    • Bước 3: Tính điện năng tiêu thụ của đèn trong một giờ = \(P.t\)

Lời giải: 

Áp dụng phương pháp trên để giải bài 4 như sau: 

  • Ta có:

a. Điện trở của đèn: R =  =  = 484 Ω.

b. Cường độ hiệu dụng qua đèn: I =  =  A.

c. Điện năng tiêu thụ của đèn trong một giờ: P . t = 100 W.h.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 66 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON