YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 10 trang 66 SGK Vật lý 12

Giải bài 10 tr 66 sách GK Lý lớp 12

Một đèn điện có ghi 110 V – 100 W mắc nối tiếp với điện trở R vào một mạch xoay chiều có \(u = 220\sqrt{2}sin100 \omega t (V)\). Để đèn sang bình thường, R phải có giá trị là bao nhiêu ?

A.  \(\small 1210 \Omega\);

B. \(\frac{10}{11} \small \Omega\)

C.  \(\small 121 \Omega\);

D.  \(\small 110 \Omega\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

Nhận định và phương pháp: 

Bài 10 là dạng bài xác định giá trị điện trở cần mắc thêm vào mạch điện để đảm bảo đèn sáng bình thường , dữ kiện đề bài cho ta là các thông số ghi trên bóng đèn và hiệu điện thế hai đầu mạch điện mắc nối tiếp. 

Cách giải : 

 • Ta tiến hành giải bài này như sau:

  • Bước 1: Tính điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch: \(U=\frac{U_0}{\sqrt{2}}=\frac{220\sqrt{2}}{\sqrt{2}}=220V\)

  • Bước 2: Tính điện trở của toàn mạch là: \(R_m\) = 

  • Bước 3: Tính điện trở của đèn là: \(R_d\) = 

  • Bước 4: Điện trở cần mắc thêm là \(R_0\) có giá trị: \(R_0=R_m-R_d\)

  • Bước 5: Chọn phương án đúng với kết quả

Lời giải: 

Áp dụng phương pháp trên để giải bài 10 như sau: 

 • Ta thấy điện áp sử dụng lớn hơn điện áp định mức của đèn, nên phải mắc thêm một điện trở nối tiếp với đèn.

 • Để đảm bảo đèn sang bình thường thì điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là : \(U=\frac{U_0}{\sqrt{2}}=\frac{220\sqrt{2}}{\sqrt{2}}=220V\)

 • Điện trở của toàn mạch là: \(R_m\) =  

 • Điện trở của đèn là: \(R_d\) =  

Vậy phải mắc thêm một điện trở R0 nối tiếp với đèn: \(R_0=R_m-R_d=121\Omega\)

⇒ Chọn đáp án C.

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 66 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON