YOMEDIA
NONE

Bài tập 12.3 trang 33 SBT Vật lý 12

Giải bài 12.3 tr 33 sách BT Lý lớp 12

Cường độ dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức \(i = 2cos100\pi t\left( A \right)\). Cường độ hiệu dụng của dòng điện này là

A. \(\sqrt 2 \) A.        B. 1 A.        C. 2\(\sqrt 2 \) A.        D. 2 A.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án A. 

Cường độ hiệu dụng của dòng điện là  \(\sqrt 2 \) A.  

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.3 trang 33 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON