YOMEDIA

Bài tập 3 trang 66 SGK Vật lý 12

Giải bài 3 tr 66 sách GK Lý lớp 12

Xác định giá trị trung bình theo thời gian của:

a) \(\small 2sin100 \pi t\);

b) \(\small 2cos100 \pi t\);

c) \(\small 2sin(100 \pi t + \frac{\pi}{6})\);

d) \(\small 4sin^2100 \pi t\);

e) \(\small 3cos(100 \pi t -\frac{\pi}{3} )\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Nhận xét:

  • Các hàm sin, cosin là các hàm điều hòa, nên giá trị trung bình theo thời gian của các hàm này đều bằng 0.

⇒ Giá trị trung bình của các câu a,b,c,e đều bằng 0.

Câu d 

 \(\small 4sin^2100 \pi t = 4(\frac{1-cos200 \pi t}{2}) = 2 - 2cos200\pi t\)

Vậy \(\overline{4sin^{2}100\pi t}=\overline{2 - 2cos200\pi t}=2-\overline{2cos200\pi t}=2\) 

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 66 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
  • Pham Anh

    Đoạn mạch R,L và C nối tiếp được đặt dưới điện áp xoay chiều, độ tự cảm L thay đổi được. Khi điều chỉnh độ tự cảm của cuộn cảm L là L1  và L2 thì pha ban đầu của dòng điện qua mạch là -\frac{\pi }{6} và \frac{\pi}{3} còn cường độ dòng điện hiệu dụng không thay đổi. Hệ số công suất của mạch khi độ tự cảm L1 là?

    Theo dõi (0) 0 Trả lời
YOMEDIA