RANDOM

Bài tập 3 trang 66 SGK Vật lý 12

Giải bài 3 tr 66 sách GK Lý lớp 12

Xác định giá trị trung bình theo thời gian của:

a) \(\small 2sin100 \pi t\);

b) \(\small 2cos100 \pi t\);

c) \(\small 2sin(100 \pi t + \frac{\pi}{6})\);

d) \(\small 4sin^2100 \pi t\);

e) \(\small 3cos(100 \pi t -\frac{\pi}{3} )\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

Nhận xét:

 • Các hàm sin, cosin là các hàm điều hòa, nên giá trị trung bình theo thời gian của các hàm này đều bằng 0.

⇒ Giá trị trung bình của các câu a,b,c,e đều bằng 0.

Câu d 

 \(\small 4sin^2100 \pi t = 4(\frac{1-cos200 \pi t}{2}) = 2 - 2cos200\pi t\)

Vậy \(\overline{4sin^{2}100\pi t}=\overline{2 - 2cos200\pi t}=2-\overline{2cos200\pi t}=2\) 

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 66 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)