YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 12.10 trang 35 SBT Vật lý 12

Giải bài 12.10 tr 35 sách BT Lý lớp 12

Cho mạng điện gồm hai đèn mắc song song, đèn thứ nhất có ghi 220 V - 100 W ; đèn thứ hai có ghi 220 V - 150 W.Các đèn đều sáng bình thường, hãy tính :

a) Công suất cực đại của các đèn.

b) Điện năng tiêu thụ (trung bình) của mạng điện đó trong một tháng (ra đơn vị W.h)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Công suất cực đại của hai đèn là :

\(P = {P_1} + {\rm{ }}{P_2} = 100{\rm{ }} + {\rm{ }}150 = 250{\rm{ }}W\)

b)  1 tháng = 30 ngày = 30.24 = 720 h.

Điện năng tiêu thụ trung bình của mạng điện trong một tháng là : A = P.t = 250.720 = 180 kW.h

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.10 trang 35 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF