YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 66 SGK Vật lý 12

Giải bài 6 tr 66 sách GK Lý lớp 12

Trên một đèn có ghi 100V – 100W. Mạch điện sử dụng có U = 110V. Để đảm bảo đèn sang bình thường, phải mắc thêm vào mạch điện một điện trở bằng bao nhiêu?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Nhận định và phương pháp: 

Bài 6 là dạng bài xác định giá trị điện trở cần mắc thêm vào mạch điện để đảm bảo đèn sáng bình thường , dữ kiện đề bài cho ta là các thông số ghi trên bóng đèn và hiệu điện thế hai đầu mạch điện. 

Cách giải : 

 • Ta tiến hành giải bài này như sau:

  • Bước 1: Tính cường độ dòng điện định mức: I = 

  • Bước 2: Tính điện trở của toàn mạch là: \(R_m\) = 

  • Bước 3: Tính điện trở của đèn là: \(R_d\) = 

  • Bước 4: Điện trở cần mắc thêm là \(R_0\) có giá trị: \(R_0=R_m-R_d\)

Lời giải: 

Áp dụng phương pháp trên để giải bài 6 như sau: 

 • Ta thấy điện áp sử dụng lớn hơn điện áp định mức của đèn, nên phải mắc thêm một điện trở nối tiếp với đèn.

 • Để đảm bảo đèn sang bình thường thì cường độ qua đèn phải bằng với cường độ dòng điện định mức: I =  =  = 1A.

 • Điện trở của toàn mạch là: \(R_m\) =  =  = 110  Ω.

 • Điện trở của đèn là: \(R_d\) =  =  = 100 Ω.

Vậy phải mắc thêm một điện trở R0 nối tiếp với đèn: \(R_0=R_m-R_d=10\Omega\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 66 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON