YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 12.7 trang 34 SBT Vật lý 12

Giải bài 12.7 tr 34 sách BT Lý lớp 12

Điện áp tức thời giữa hai đầu một mạch điện xoay chiểu là : \(u = 220\sqrt 2 cos100\pi f\left( V \right)\)

Xác định độ lệch pha (sớm pha, trễ pha, đồng pha) của các dòng điện sau đây so với u :

\(\begin{array}{*{20}{c}} {}&{a){\mkern 1mu} {i_1} = 5\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t - \frac{\pi }{6}} \right)A}\\ {}&{b){\mkern 1mu} {i_2} = 5\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t + \frac{\pi }{4}} \right)A}\\ {}&{c){\mkern 1mu} {i_3} = 5\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t - \frac{{5\pi }}{6}} \right)A} \end{array}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Trễ pha π/6

b) Sớm pha π/4

c) Ta có:
\(\begin{array}{l} {i_3} = 5\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t - \frac{{5\pi }}{6}} \right)\\ = 5\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t - \frac{\pi }{6} + \pi )} \right)\\ = 5\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t + \frac{\pi }{6})} \right)A \end{array}\)

⇒ sớm pha π/6

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.7 trang 34 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF