YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 12.5 trang 33 SBT Vật lý 12

Giải bài 12.5 tr 33 sách BT Lý lớp 12

Dòng điện xoay chiều \(i = 5\sqrt 2 cos100\pi t{\rm{ }}\left( A \right)\) chạy qua một ampe kế. Tần số của dòng điện và số chỉ của ampe kế là

A. 100 Hz và 5 A.       

B. 50 Hz và 5 A.

C. 50 Hz và 5\(\sqrt 5 \) A.  

D. 100 Hz và 5\(\sqrt 2 \) A.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án B. 

Tần số của dòng điện và số chỉ của ampe kế là 50 Hz và 5 A.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.5 trang 33 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF