YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 66 SGK Vật lý 12

Giải bài 5 tr 66 sách GK Lý lớp 12

Một mạch điện gồm hai đèn mắc song song, trên mỗi đèn có ghi: 220V - 115W; 220V - 132W. Nối hai đầu của mạch điện ấy vào mạng điện xoay chiều có U = 220V. Xác định:

a) Công suất tiêu thụ trong mạch điện;

b) Cường độ dòng điện cung cấp cho mạch điện.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Nhận định và phương pháp: 

Bài 5 là dạng bài tính toán công suất tiêu thụ trong mạch điện và cường độ dòng điện cung cấp cho mạch điện mắc song song, dữ kiện đề bài cho ta là các thông số ghi trên hai bóng đèn mắc song song và hiệu điện thế hai đầu mạch điện. 

Cách giải : 

 • Ta tiến hành giải bài này như sau:

  • Bước 1: Lập luận: Vì hai đèn mắc song song nên để hai đèn sáng bình thường, công suất tiêu thụ điện trên mỗi đèn bằng với công suất định mức ghi trên mỗi đèn

  • Bước 2: Công suất tiêu thụ trong toàn mạch: \(P=P_1+P_2\)

  • Bước 3: Tính cường độ dòng điện qua mỗi bóng đèn.

   •  \(\small I_1 = \frac{P_1}{U} ; I_2 =\frac{P_2}{U}\)

  • Bước 4: Tính cường độ dòng điện cung cấp cho mạch

   • Vì 2 đèn mắc song song: \(I=I_1+I_2\)

Lời giải: 

Áp dụng phương pháp trên để giải bài 5 như sau: 

 • Ta có:

Câu a:

Do hai đèn mắc song song, nên điện áp đặt trên mỗi đèn là 220 V, bằng với điện áp định mức.

Do đó, hai đèn sáng bình thường. Như vậy, công suất tiêu thụ điện trên mỗi đèn bằng với công suất định mức ghi trên mỗi đèn.

Vậy công suất tiêu thụ trong toàn mạch là: 115 + 132 = 247 W.

Câu b:

 • Cường độ dòng điện qua mỗi đèn:

\(\small I_1 = \frac{P_1}{U} ; I_2 =\frac{P_2}{U}\)

 • Cường độ dòng điện cung cấp cho mạch:

 \(I = I_1 + I_2 =\frac{115}{220}\) +  ≈ 1,123 A.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 66 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF