YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 7 trang 66 SGK Vật lý 12

Giải bài 7 tr 66 sách GK Lý lớp 12

Với dòng điện xoay chiều, cường độ hiệu dụng I liên hệ với cường độ cực đại I0 theo công thức nào?

A.\(\small I= \frac{I_{0}}{2}\);

B.  \(I= \frac{I_{0}}{3}\);

C. \(I= \frac{I_{0}}{\sqrt{2}}\);

D. \(I= \frac{I_{0}}{\sqrt{3}}\).

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 7

Mối liên hệ giữa cường độ hiệu dụng \(I\) liên hệ với cường độ cực đại \(I_0\) trong dòng điện xoay chiều

  • Với dòng điện xoay chiều, cường độ hiệu dụng I liên hệ với cường độ cực đại I0 theo công thức: \(I= \frac{I_{0}}{\sqrt{2}}\)

⇒ Chọn đáp án C

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 7 trang 66 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON