YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 115 SGK Vật lý 12

Giải bài 4 tr 115 sách GK Lý lớp 12

Sóng điện từ có tần số 12MHz thuộc loại sóng nào dưới đây ?

A. Sóng dài

B. Sóng trung

C. Sóng ngắn

D. Sóng cực ngắn.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 4

Nhận định và phương pháp: 

Bài 4 là dạng bài xác định loại sóng có tần số của sóng điện từ cho trước.

Cách giải : 

  • Ta tiến hành giải bài này theo các bước như sau:

    • Bước 1: Tính bước sóng : \(\lambda =\frac{v}{f}\)

    • Bước 2: Tra bảng thang sóng điện từ ⇒ loại sóng 

    • Bước 3: Từ kết quả vừa tìm được ⇒ chọn phương án đúng nhất 

Lời giải: 

  • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 4 như sau: 

  • Ta có : \(\lambda\) =  = 25m.

Tra bảng thang sóng điện từ. sóng này là sóng ngắn.

⇒ Đáp án C

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 115 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON