YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 22.9 trang 59 SBT Vật lý 12

Giải bài 22.9 tr 59 sách BT Lý lớp 12

Sóng vô tuyến do một đài phát thanh phát ra có bước sóng là 31m.

a) Sóng vô tuyến đó là sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng trung hay sóng dài ?

b) Tính tần số của sóng đó. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Sóng ngắn.

b) Ta có:

\(\begin{array}{*{20}{l}} \begin{array}{l} \lambda = \frac{c}{f}{\rm{ }}\\ \Rightarrow {\rm{ }}f = \frac{c}{\lambda } = 3\frac{{{{.10}^8}}}{{31}} \approx {\rm{ }}9,{67.10^6}\;Hz \end{array}\\ { \Leftrightarrow f = 9,67{\rm{ }}MHz.} \end{array}\)

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.9 trang 59 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF