YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 22.9 trang 59 SBT Vật lý 12

Giải bài 22.9 tr 59 sách BT Lý lớp 12

Sóng vô tuyến do một đài phát thanh phát ra có bước sóng là 31m.

a) Sóng vô tuyến đó là sóng cực ngắn, sóng ngắn, sóng trung hay sóng dài ?

b) Tính tần số của sóng đó. 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Sóng ngắn.

b) Ta có:

\(\begin{array}{*{20}{l}} \begin{array}{l} \lambda = \frac{c}{f}{\rm{ }}\\ \Rightarrow {\rm{ }}f = \frac{c}{\lambda } = 3\frac{{{{.10}^8}}}{{31}} \approx {\rm{ }}9,{67.10^6}\;Hz \end{array}\\ { \Leftrightarrow f = 9,67{\rm{ }}MHz.} \end{array}\)

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.9 trang 59 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Hy Vũ

  Một máy phát sóng đặt tại Trường sa. Xét sóng điện từ truyền theo phương thẳng đứng theo chiều đi lên. Tại một điểm nhất định trên phương truyền sóng, khi vectơ cảm ứng từ đạt cực đại và hướng về phía Nam thì vectơ cường độ điện trường

  A. bằng không.                                                           

  B. đạt cực đại và hướng về phía Đông.      

  C. đạt cực đại và hướng về phía Bắc.                         

  D. đạt cực đại và hướng về phía Tây.                          

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Thủy

  Mạch dao động L=20.10^-6H, R=2, C=2000pF. Cần cung cấp cho mạch 1 công suất là bnhiu để duy trì dao động trong mạch,biết hiệu điện thế cực đại giữa 2 bản tụ là 5V
  lm Hộ mình vs

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh

  Cho một mạch dao động LC lí tưởng, cuộn dây có độ tự cảm L=4μH. Tại thời điểm t=0, dòng điện trong mạch có giá trị bằng một nửa giá trị cực đại của nó và có độ lớn đang tăng. Thời điểm gần nhất (kể từ lúc t=0) để dòng điện trong mạch có giá trị bằng không là \(\frac{5}{6}\)μs. Điện dung của tụ điện là

  A. 25 mF.                         

  B. 25 nF.                           

  C. 25 pF.                          

  D. 25 μF.       

  Theo dõi (0) 5 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1