YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 22.1 trang 58 SBT Vật lý 12

Giải bài 22.1 tr 58 sách BT Lý lớp 12

Đặc điểm nào trong số các đặc điểm dưới đây không phải là đặc điểm chung của sóng cơ và sóng điện từ ?

A. Mang năng lượng.

B. Là sóng ngang.

C. Bị nhiễu xạ khi gặp vật cản

D. Truyền được trong chân không.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn đáp án D.

Truyền được trong chân không.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.1 trang 58 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1