RANDOM
VIDEO

Bài tập 22.4 trang 58 SBT Vật lý 12

Giải bài 22.4 tr 58 sách BT Lý lớp 12

Sóng điện từ có bước sóng 21m thuộc loại sóng nào dưới đây ?

A. Sóng dài.        B. Sóng trung.

C. Sóng ngắn.        D. Sóng cực ngắn.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn đáp án C.

Sóng điện từ có bước sóng 21m thuộc loại sóng ngắn.   

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.4 trang 58 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Mai Đào

  phát biểu nào sau đây về sóng điện từ là không đúng 

  A.điện trường biến thiên không đều tại một điểm thì sinh ra ở các điểm lân cận một từ trường biến thiên

  B.điện từ trường biến thiên lan truyền trong không gian dưới dạng sóng điện từ với tộc độ nhỏ hơn tốc độ ánh sáng trong môi trường đó

  C.tại mỗi điểm vecto cường độ điện trường E, vecto cảm ứng từ B, và vecto vận tốc truyền sóng v làm thành một tam diện thuận , chúng từng đôi một vuông góc với nhau

  D.anten là mạch dao động LC hở, có thể phát sóng điện từ (anten phát) hoặc thu sóng  điện từ (anten thu)

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Xuân Ngạn

  Một mạch thu sóng điện từ gồm cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm không đổi và tụ điện có điện dung biến đổi. Để thu được sóng có bước sóng 90 m, người ta phải điều chỉnh điện dung của tụ là 300 pF. Để thu được sóng 91 m thì phải

  A. tăng điện dung của tụ thêm 3,3 pF.

  B. tăng điện dung của tụ thêm 303,3 pF.

  C. tăng điện dung của tụ thêm 6,7 pF.

  D. tăng điện dung của tụ thêm 306,7 pF

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu

  Một mạch dao động LC đang bức xạ ra sóng trung, để mạch đó bức xạ ra sóng ngắn thì phải

  A. Mắc nối tiếp thêm vào mạch một điện trở thuần thích hợp.

  B. Mắc song song thêm vào mạch một tụ điện có điện dung thích hợp.

  C. Mắc nối tiếp thêm vào mạch một tụ điện có điện dung thích hợp.

  D. Mắc nối tiếp thêm vào mạch một cuộn dây thuần cảm thích hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1