YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 22.8 trang 59 SBT Vật lý 12

Giải bài 22.8 tr 59 sách BT Lý lớp 12

Thời gian kéo dài của một lần phóng điện giữa hai đám mây là \(\tau \). Thời gian kéo dài của tiếng xoèn xoẹt trong máy thu thanh là t.

Chọn kết luận đúng.

\(\begin{array}{*{20}{l}} {A.{\rm{ }}t < \tau \;\;\;\;\;\;{\rm{ }}B.{\rm{ }}t = \tau }\\ {C.{\rm{ }}t > \tau \;\;\;\;\;\;{\rm{ }}D.{\rm{ }}\left[ \begin{array}{l} t > \tau \\ t < \tau \end{array} \right.} \end{array}\)

 

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn đáp án C.

Ta có: \({t > \tau }\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.8 trang 59 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Tieu Dong

  Mạch dao động có L=20.10-6H, R=2 ôm, C=2000pF. Cần phải cung cấp cho mạch 1 công suất là bnhiu để duy trì dao động trong mạch, biết hiệu điện thế cực đại giữa 2 bản tụ là 5V. 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Hoài Thương

  Mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không gồm cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có độ tự cảm 4 mH và tụ điện có điện dung 9 nF. Trong mạch có dao động điện từ tự do (riêng), hiệu điện thế cực đại giữa hai bản cực của tụ điện bằng 5 V. Khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là 3 V thì cường độ dòng điện trong cuộn cảm bằng

  A. 3 mA.         

  B. 9 mA.         

  C. 6 mA.         

  D. 12 mA

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tran Chau

  Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Tại thời điểm t = 0, điện tích trên một bản tụ điện cực đại. Sau khoảng thời gian ngắn nhất Δt thì điện tích trên bản tụ này bằng một nửa giá trị cực đại. Chu kì dao động riêng của mạch dao động này là

  A. 4Δt.                              

  B. 6Δt.                               

  C. 3Δt.                              

  D.12Δt.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1