YOMEDIA
ZUNIA12

Khung dao động điện từ gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 0,1 H và tụ điện có điện dung C = 10 μF. Dao động điện từ trong khung là dao động điều hoà với cường độ dòng điện cực đại I0 = 0,05 A. Tính điện áp giữa hai bản tụ ở thời điểm i = 0,03 A và cường độ dòng điện trong mạch lúc điện tích trên tụ có giá trị q = 30 μC.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

  • Ta có: W =\(\frac{1}{2}\) \(L{I_{0}}^{2}\)= 1,25.10-4 J; Wt = \(\frac{1}{2}\) Li2= 0,45.10-4J; W= W - Wt = 0,8.10-4J; u = \(\sqrt{\frac{2W_{C}}{C}}\)= 4V.

    WC = \(\frac{1}{2}\frac{q^{2}}{C}\) = 0,45.10-4J; W= W - Wt = 0,8.10-4J; i =\(\sqrt{\frac{2W_{t}}{L}}\) = 0,04 A.

      bởi hồng trang 14/01/2022
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF