YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 22.3 trang 58 SBT Vật lý 12

Giải bài 22.3 tr 58 sách BT Lý lớp 12

Sóng ngắn vô tuyến có bước sóng vào cỡ

A. vài nghìn mét.        B. vài trăm mét.

C. vài chục mét.        D. vài mét.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C.

Sóng ngắn vô tuyến có bước sóng vào cỡ vài chục mét.   

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.3 trang 58 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF