YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 22.5 trang 58 SBT Vật lý 12

Giải bài 22.5 tr 58 sách BT Lý lớp 12

Tại sao các chấn tử trong anten thu vô tuyến lại phải đặt song song với mặt đất ?

A. Vì vectơ cường độ điện trường trong sóng tới nằm song song với mặt đất.

B. Vì vectơ cảm ứng từ trong sóng tới nằm song song với mặt đất.

C. Vì vectơ cường độ điện trường trong sóng tới nằm vuông góc với mặt đất.

D. Vì vectơ cảm ứng từ trong sóng tới nằm vuông góc với mặt đất.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án A.

Vì vectơ cường độ điện trường trong sóng tới nằm song song với mặt đất.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.5 trang 58 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Bo Bo

  Sóng điện từ mà anten thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại

  A. sóng trung               

  B. sóng ngắn               

  C. sóng dài                                   

  D. sóng cực ngắn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Minh Hanh

  Sóng điện từ:

  bởi Minh Hanh 25/02/2021

  A. là sóng dọc và truyền được trong chân không.

  B. là sóng ngang và truyền được trong chân không.

  C. là sóng dọc và không truyền được trong chân không.

  D. là sóng ngang và không truyền được trong chân không.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Khánh An

  Thời gian từ lúc ăng ten phát sóng đến lúc nhận sóng phản xạ trở lại là 90 µs. Ăng ten quay với tần số góc n = 18 vòng/min. Ở vị trí của đầu vòng quay tiếp theo ứng vói hướng của máy bay ăng ten lại phát sóng điện từ. Thời gian từ lúc phát đến lúc nhận lần này là 84µm. Tính vận tốc trung bình của máy bay:

  A. 720 km/h                 

  B. 810 km/h                 

  C. 972 km/h                                

  D. 754 km/h

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thanh

  A. vectơ cường độ điện trường E cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cảm ứng từ B vuông góc với vectơ cường độ điện trường E.

  B. vectơ cường độ điện trường E và vectơ cảm ứng từ B luôn cùng phương với phương truyền sóng.

  C. vectơ cường độ điện trường E và vectơ cảm ứng từ B luôn vuông góc với phương truyền sóng.

  D. vectơ cảm ứng từ B cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cường độ điện trường E vuông góc với vectơ cảm úng từ B.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sam sung

  A. Tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.

  B. Tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại.

  C. Ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.

  D. Tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to

  Cường độ điện trường tại điểm M trên trục Oz có MO = 138 m biến thiên theo quy luật \(E = {E_0}\cos \left( {2\pi {{.10}^6}t + \frac{\pi }{3}} \right)\) (V/m) thì cảm ứng từ tại điểm N có NO = 213m biến thiên theo quy luật:

  A. \(B = {B_0}\cos \left( {2\pi {{.10}^6}t + \frac{\pi }{3}} \right)\) (T).                          

  B. \(B = {B_0}\cos \left( {2\pi {{.10}^6}t + \frac{{5\pi }}{6}} \right)\) (T).

  C. \(B = {B_0}\cos \left( {\pi {{.10}^6}t - \frac{\pi }{6}} \right)\) (T).                           

  D. \(B = {B_0}\cos \left( {2\pi {{.10}^6}t - \frac{\pi }{6}} \right)\) (T).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  A. Sóng điện từ chỉ lan truyền được trong môi trường chất (rắn, lỏng hay khí)

  B. Cũng như sóng âm sóng điện từ có thể là sóng ngang hay sóng dọc.

  C. Sóng điện từ luôn là sóng ngang và lan truyền được cả trong môi trường vật chất lẫn chân không.

  D. Tốc độ truyền sóng điện từ luôn bằng tốc độ ánh sáng trong chân không, không phụ thuộc gì vào môi trường trong đó sóng lan truyền.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vân

  A. tốc độ truyền sóng tăng, bước sóng giảm.

  B. tốc độ truyền sóng và bước sóng đêu giảm.

  C. tốc độ truyền sóng và bước sóng đều tăng.

  D. tốc độ truyền sóng giảm, bước sóng tăng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoang Viet

  Tại điểm A có sóng truyền về hướng Bắc, ở một thời điểm nào đó khi từ trường là 0,06 T và đang có hướng thẳng đứng xuống mặt đất thì điện trường là vectơ \(\overrightarrow E \). Biết cường độ điện trường cực đại là 10 V/m và cảm ứng từ cực đại là 0,15 T. Điện trường \(\overrightarrow E \) có hướng và độ lớn là:

  A. Điện trường \(\overrightarrow E \) hướng về phía Tây và có độ lớn E = 9,2 V/m

  B. Điện trường \(\overrightarrow E \) hướng về phía Đông và có độ lớn E = 9,2 V/m

  C. Điện trường \(\overrightarrow E \) hướng về phía Tây và có độ lớn E = 4 V/m

  D. Điện trường \(\overrightarrow E \) hướng về phía Đông và có độ lớn E = 4 V/m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh thuận

   f = 5.1014 Hz Chiết suất tuyệt đối của một môi trường trong suốt ứng với ánh sáng này là 1,5. Tần số và bước sóng của ánh sáng trên khi truyền trong môi trường trong suốt này lần lượt là:

  A. f = 3,3.1014 Hz và λ = 600 nm                       

  B. f = 7,5.1014 Hz và λ = 600 nm

  C. f = 5.1014 Hz và λ = 400 nm                          

  D. f = 5.1014 Hz và λ = 900 nm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF