YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 22.2 trang 58 SBT Vật lý 12

Giải bài 22.2 tr 58 sách BT Lý lớp 12

Hãy chọn phát biểu đúng.

A. Trong sóng điện từ, dao động của điện trường sớm pha \(\frac{\pi }{2}\) so với dao động của từ trường.

B. Trong sóng điện từ, dao động của từ trường trễ pha \(\frac{\pi }{2}\) so với dao động của điện trường.

C. Trong sóng điện từ, dao động của từ trường trễ pha π so với dao động của điện trường.

D. Tại mỗi điểm trên phương truyền của sóng điện từ thì dao động của cường độ điện trường \(\vec E\) đồng pha với dao động của cảm ứng từ \(\vec B\) ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án D.

Tại mỗi điểm trên phương truyền của sóng điện từ thì dao động của cường độ điện trường \(\vec E\) đồng pha với dao động của cảm ứng từ \(\vec B\) ?

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.2 trang 58 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF