YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 22.11 trang 59 SBT Vật lý 12

Giải bài 22.11 tr 59 sách BT Lý lớp 12

Một anten parabol, đặt tại một điểm 0 trên mặt đất, phát ra một sóng truyền theo phương làm với mặt phẳng nằm ngang một góc 45° hướng lên cao. Sóng này phản xạ trên tầng điện li, rồi trở lại gặp mặt đất ở điểm M.

Hãy tính độ dài của cung OM.

Cho bán kính Trái Đất: R = 6400 km.

Tầng điện li coi như một lớp cầu ở độ cao 100 km trên mặt đất.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Trên Hình 22.1G, ta biểu diễn c là tâm Trái Đất ; I là điểm tới của sóng ở tầng điện li.

CO = R = 6 400 km ;

HI = h = 100 km;

CI = R + h = 6 500 km.

Trong tam giác COI:

\(\widehat {COI} = {\rm{ }}90^\circ {\rm{ }} + {\rm{ }}45^\circ = {\rm{ }}135^\circ \)

Ta có:

\(\begin{array}{l} \frac{{CI}}{{\sin \widehat {COI}}} = \frac{{CO}}{{\sin \widehat {CIO}}}\\ sin\widehat {CIO} = sin\widehat {COI}.\frac{{CO}}{{CI}} = \frac{{6400}}{{6500}}\sin 135\\ sin\widehat {CIO} = {\rm{ }}0,69623\;\\ \Rightarrow \widehat {CIO} = 44,125^\circ \\ \widehat {OCI} = 180^\circ {\rm{ }} - {\rm{ }}\left( {135{\rm{ }} + {\rm{ }}44,125} \right)^\circ = 0,875^\circ = 0,0153{\rm{ }}rad\\ \widehat {OH} = 0,0153;{\rm{ }}R = 97,92{\rm{ }}km;{\rm{ }}\\ \Rightarrow OM = 2OH = 195,84 \approx {\rm{ }}196{\rm{ }}km. \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.11 trang 59 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF