YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 66 SGK Vật lý 12

Giải bài 1 tr 66 sách GK Lý lớp 12

Phát biểu định nghĩa:

a) Giá trị tức thời;

b) Giá trị cực đại;

c) Giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và điện áp xoay chiều hình sin.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 1

a. Định nghĩa Giá trị tức thời

  • Giá trị tức thời của cường độ dòng điện xoay chiều là giá trị của dòng điện đó tại thời điểm t.

b. Định nghĩa Giá trị cực đại

  • Giá trị cực đại \(I_m\) của dòng điện xoay chiều là giá trị lớn nhất của giá trị tức thời i.

c. Định nghĩa Giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện và điện áp xoay chiều hình sin.

  • Giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện xoay chiều là đại lượng có giá trị bằng cường độ của một dòng điện không đổi, sao cho khi đi qua một điện trở R thì công suất tiêu thụ trong R bởi dòng điện không đổi ấy bằng công suất trung bình tiêu thụ trong R bởi dòng điện xoay chiều nói trên.

  • Giá trị hiệu dụng của điện áp xoay chiều có giá trị bằng giá trị cực đại của điện áp chia cho căn 2: \(U=\frac{U_m}{\sqrt{2}}\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 66 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON