YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 91 SGK Vật lý 12

Giải bài 2 tr 91 sách GK Lý lớp 12

Máy biến áp lí tưởng làm việc bình thường có tỉ số \(\frac{N_{2}}{N_{1}}\) bằng 3, khi \(\small (U_1, I_1) = (360 V, 6 A)\), thì \(\small (U_2, I_2)\) bằng bao nhiêu?

A. (1 080 V, 18 A);

B. (120 V, 2 A);

C. (1 080 V, 2 A);

D. (120 V, 18 A).

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Nhận định và phương pháp: 

Bài 2 là dạng bài xác định giá trị điện áp và dòng điện trong cuộn thứ cấp của một máy biến áp, dữ kiện đề bài cho ta là tỉ lệ giữa số vòng dây và các thông số của cuộn sơ cấp.

Cách giải : 

 • Ta tiến hành giải bài này theo các bước như sau:

  • Bước 1: Sử dụng công thức \(\frac{I_1}{I_2}= \frac{U_2}{U_1}=\frac{N_2}{N_1}\) để tìm mối liên hệ giữa \(U_2\) và \(I_2\)

  • Bước 2 : Mặt khác: Mối liên hệ giữa \(U_1\), \(I_1\) và \(U_2\),  \(I_2\) là: \(U_1.I_1=U_2.I_2\)

  • Bước 3: Thay số và tính toán để tìm  \(U_2\) và \(I_2\)

  • Bước 4: Chọn phương án đúng.

Lời giải: 

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 2 như sau: 

 • Ta có: 

\(\frac{I_1}{I_2}= \frac{U_2}{U_1}=\frac{N_2}{N_1}\)=3

và  \(U_1.I_1=U_2.I_2\)

⇒ \(U_2=1080V; I_2=2A\)

⇒ Chọn đáp án C

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 91 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF