YOMEDIA

Bài tập 16.2 trang 44 SBT Vật lý 12

Giải bài 16.2 tr 44 sách BT Lý lớp 12

Trong một máy biến áp lí tưởng, có các hệ thức sau :

\(\begin{array}{l} A.\;\,\frac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \frac{{{N_2}}}{{{N_1}}}\\ B.\;\,\frac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \frac{{{N_1}}}{{{N_2}}}\\ C.\;\,\frac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \sqrt {\frac{{{N_1}}}{{{N_2}}}} \\ D.\;\,\frac{{{U_1}}}{{{U_2}}} = \sqrt {\frac{{{N_2}}}{{{N_1}}}} \end{array}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án B.  

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16.2 trang 44 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA