YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 16.5 trang 45 SBT Vật lý 12

Giải bài 16.5 tr 45 sách BT Lý lớp 12

Một máy biến áp lí tưởng có N1 = 5000 vòng ; N2 = 250 vòng ; I1 (dòng điện hiệu dụng ở cuộn sơ cấp) là 0,4 A. Dòng điện hiệu dụng ở cuộn thứ cấp là bao nhiêu ?

A. 8 A.        B. 0,8 A.       

C. 0,2 A.        D. 2 A.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án A.  

Dòng điện hiệu dụng ở cuộn thứ cấp là  8 A. 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16.5 trang 45 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF