AMBIENT

Bài tập 16.5 trang 45 SBT Vật lý 12

Giải bài 16.5 tr 45 sách BT Lý lớp 12

Một máy biến áp lí tưởng có N1 = 5000 vòng ; N2 = 250 vòng ; I1 (dòng điện hiệu dụng ở cuộn sơ cấp) là 0,4 A. Dòng điện hiệu dụng ở cuộn thứ cấp là bao nhiêu ?

A. 8 A.        B. 0,8 A.       

C. 0,2 A.        D. 2 A.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án A.  

Dòng điện hiệu dụng ở cuộn thứ cấp là  8 A. 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16.5 trang 45 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

AMBIENT
?>