YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 91 SGK Vật lý 12

Giải bài 3 tr 91 sách GK Lý lớp 12

Máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2 000 vòng, cuộn thứ cấp gồm 100 vòng; điện áp và cường độ dòng điện ở mạch sơ cấp là 120 V, 0,8 A. Điện áp và công suất ở cuộn thứ cấp là bao nhiêu ?

A. 6 V, 96 W.

B. 240 V, 96 W.

C. 6 V, 4,8 W.

D. 120 V, 4,8 W

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Nhận định và phương pháp: 

Bài 3 là dạng bài xác định giá trị điện áp và công suất ở cuộn thứ cấp của một máy biến áp, dữ kiện đề bài cho ta là các thông số đầy đủ của cuộn sơ cấp và số vòng của cuộn thứ cấp.

Cách giải : 

 • Ta tiến hành giải bài này theo các bước như sau:

  • Bước 1: Sử dụng công thức    =  để tìm \(U_2\)

  • Bước 2: Tính công suất ở cuộn thứ cấp bằng công suất ở cuộn sơ cấp: \(U_1.I_1=U_2.I_2\)

  • Bước 3: Thay số tính toán và chọn đáp án đúng nhất.

Lời giải: 

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 3 như sau: 

 • Ta có: 

  • Áp dụng hệ thức:   =   ⇒ \(U_2\)= 6 V

  • Với máy biến áp lí tưởng, công suất ở cuộn thứ cấp bằng với công suất ở cuộn sơ cấp:

\(U_1.I_1=U_2.I_2\) = 120 . 0,8 = 96 W.

⇒ Chọn A

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 91 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF