YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 91 SGK Vật lý 12

Giải bài 5 tr 91 sách GK Lý lớp 12

Máy biến áp lí tưởng cung cấp một dòng điện 30 A dưới một điện áp hiệu dụng 220 V. Điện áp hiệu dụng 220 V. Điện áp hiệu dụng ở cuộn sơ cấp là 5 kV.

a) Tính công suất tiêu thụ ở cửa vào và ở cửa ra của biến áp.

b) Tính cường độ hiệu dụng ở cuộn sơ cấp.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Nhận định và phương pháp: 

Bài 5 là dạng bài xác định công suất tiêu thụ ở cửa vào và ở cửa ra của biến áp và tính cường độ hiệu dụng ở cuộn sơ cấp của một máy biến áp,  dữ kiện đề bài cho ta là các thông số của điện áp hiệu dụng và dòng điện cung cấp cho máy biến áp.

Cách giải : 

  • Ta tiến hành giải bài này theo các bước như sau:

    • Bước 1: Tính công suất tiêu thụ ở cửa ra bằng  công suất tiêu thụ ở cửa vào  \(P_1=P_2 \Leftrightarrow U_1.I_1=U_2.I_2\) 

    • Bước 2: Tính cường độ dòng điện ở cuộn sơ cấp từ công thức:  \(I_1\) = 

Lời giải:  

  • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 5 như sau: 

  • Ta có:

Câu a:

Do máy biến áp là lí tưởng nên công suất tiêu thụ ở cửa ra bằng với công suất tiêu thụ ở cửa vào:

 \(P_2=U_2.I_2=220.30=6600W=P_1\)

Câu b:

Cường độ dòng điện ở cuộn sơ cấp:

\(I_1\) =  =  = 1,32 A.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 91 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON