YOMEDIA
NONE

Bài tập 16.8 trang 46 SBT Vật lý 12

Giải bài 16.8 tr 46 sách BT Lý lớp 12

16.8. Cường độ dòng điện hiệu dụng ở mạch sơ cấp là bao nhiêu ? Giả sử hệ số công suất của mạch sơ cấp bằng 1.

A. 1 A.        B. 2 A.       

C. 0,1 A.        D. 0,2 A.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án A.  

Cường độ dòng điện hiệu dụng ở mạch sơ cấp là 1 A.    

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16.8 trang 46 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON